Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013 03:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ 2613-600134 2610-434712
Τμήμα Προσωπικού ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ 2613-600167 2610-434712
Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ 2610-452176,
2613-600173
2610-430683
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Πάτρας ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ 2613-600182,
2613-600178
2613-600181
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης Γεωργίου Ά 17-21, Τρίπολη 2710-243136 2710-227745
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, ΤΚ 49100 26613-61614
26610-28092
Τμήμα Διαφάνειας ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 158, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ 2610-490332 2610-490349
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Αιτωλ/νίας Στ. Λεβίδου & Κύπρου, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200 26310-22341, 26310-55455 26310-55456
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ηλείας Μανωλοπούλου 7 & Κοκκίνου, Πύργος, ΤΚ 27100
26210-37203, 26210-36261 26210-30000
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Αργολίδας Σ. Γιαννοπούλου 3Β, Ναύπλιο, TK 21100
27520-26536, 27520-24448 27520-23124
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Λακωνίας 2o χιλ. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη  27313-63438, 27313-63435, 27313-63430 27313-63432
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Μεσσηνίας Αθηνών 173, Καλαμάτα, ΤΚ 24100 27210-92222, 27210-27435, 27210-96419 27210-94583,  27210-94584
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Αρκαδίας Τέρμα Ερυθ. Σταυρού, Τρίπολη, ΤΚ 221 00
2713-601005,
2713-601032
2713-601039, 2713-601049
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Κορινθίας Αγ. Νικολάου 17, Κόρινθος, ΤΚ 201 31 27410-85754, 27410-80041, 27410-25964 27410-20761
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Κέρκυρας Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, ΤΚ 49100
26613-61550 26610-28092
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Λευκάδας Πεφανερωμένης 9 & Καραϊσκάκη, Λευκάδα 26450-26545, 26450-26544 26450-26546
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Κεφαλληνίας Λ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι, ΤΚ 28 100 26710-24399, 26710-22384, 26710-22347 26710-24399, 26710-24359
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ζακύνθου Δ. Ρώμα (Ξενία), Ζάκυνθος, ΤΚ 29 100 26950-48303, 26950-48305 26950-48304
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Αιτωλ/νίας Στ. Λεβίδου & Κύπρου, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200 26310-22341,
26310-55453
26310-55456
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ηλείας Μανωλοπούλου 7 & Κοκκίνου, Πύργος, ΤΚ 27100
26210-37400 26210-30000
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Αργολίδας Σ. Γιαννοπούλου 3Β, Ναύπλιο, TK 21100
27520-28569 27520-23124
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Λακωνίας 2o χιλ. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη   27313-63435,
27313-63430
27313-63432
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Μεσσηνίας Αθηνών 173, Καλαμάτα, ΤΚ 24100 27210-96493,
27210-96445
27210-94583,
27210-94584
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Αρκαδίας Γεωργίου Ά 17-21, Τρίπολη 2710-225792 2710-227745
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Κορινθίας Αγ. Νικολάου 17, Κόρινθος, ΤΚ: 201 31 27410-80040 27410-20761
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Κέρκυρας Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, ΤΚ 49100
26613-61599 26610-25320
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Λευκάδας Πεφανερωμένης 9 & Καραϊσκάκη, Λευκάδα
26450-26545 26450-26546
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Κεφαλληνίας Λ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι, ΤΚ 28 100 26710-29306 26710-24399,
26710-24359
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ζακύνθου Δ. Ρώμα (Ξενία), Ζάκυνθος, ΤΚ 29 100 26950-48303,
26950-48305
26950-48304ΕΝΤΥΠΑ :   Υποβολή Δικαιολογητικών Διορισμού               Υπεύθυνη Δήλωση                    Υπεύθυνη Δήλωση (Ν1599/1986)    


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σε λειτουργία :


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως εξής:


α) Τμήμα Προσωπικού,

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού,
την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων,
την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου του οικείου Γενικού Γραμματέα και
τη μέριμνα για την εκκαθάριση των αρχείων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ.1, περ. β΄ του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως ισχύει, καθώς και για
την έκδοση απόφασης ορισμού μελών της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι :
Λαγκαδινού Γεωργία       τηλ. 2613600167
Μανωλοπούλου Ελένη    τηλ. 2613600133
Κυριακοπούλου Διονυσία  τηλ. 2613600168
Τσαλουχίδη Κατερίνα      τηλ. 2613600169
Πετράκη Ευαγγελία        τηλ. 2613600179
Κοσμόπουλος Αρης         τηλ. 2613600147
Πολίτης Παναγιώτης       τηλ. 2613600180
Χαλεπλή Λαμπρινή         τηλ. 2613600175
Κανελλοπούλου Ζωή      τηλ. 2613600112
Χατζή Ελευθερία           τηλ. 2613600165
Στάθη Χρυσάνθη           τηλ. 2613600149
Πενταγιώτης Άρης         τηλ. 2613600165


β) Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Πάτρας

το οποίο μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και
την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι :
Κουνέλη Ολγα                    τηλ. 2613600181
Ηλιοπούλου Δήμητρα           τηλ. 2613600182
Σολτάτου Ελένη                 τηλ. 2613600178 
Τσουκνίδα Αγγελική            τηλ. 2613600176
Σπηλιωπούλου Παναγιώτα    τηλ. 2613600176
Στεργιοπούλου Παναγιώτα   τηλ. 2613600177
Καραχάλιος Ε.                    τηλ. 2613600177


γ) Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης

το οποίο μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους,
τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα,
τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων,
την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για
κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.


δ) Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας

το οποίο μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους,
τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα,
τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων,
την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για
κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.


ε) Τμήμα Διαφάνειας

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ανάρτησης των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο διαδίκτυο («πρόγραμμα Διαύγεια»), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για
τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτή.


στ) Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν έδρα την Πάτρα, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο,
την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.
Επίσης έχουν την Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης στα δημόσια διοικητικά έγγραφα.

 Αρμόδιοι Υπάλληλοι :
Μπρόφα Κωνσταντίνα         τηλ. 2613600173
Αλεξίου Γεώργιος               τηλ. 2613600170
Γιαννοπούλου Π.                τηλ. 2613600174
Ρομπωτής Χρήστος             τηλ. 2613600172
Φωτογιαννόπουλος Κ.         τηλ. 2613600172


Β) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται επίσης στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, ως εξής:

αα) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού,

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών,
τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών,
την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.

ββ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών,

το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό.
Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.
Επίσης έχουν την Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης στα δημόσια διοικητικά έγγραφα.


ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Ν.4024/2011

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ν.3861/2010 & Ν.4210/2013

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

N.3528/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.3852/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

N.3260/2004

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΔ 50/2001

Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα

N.3068/2002

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν.3174/2003

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ν.3613/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΦΕΚ769/Β/2006

Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

N3463/2006

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Ν.2527/1997

Προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου

Ν.2738/1999, Ν.2190/1994

Προσωπικό με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Ν.3801/2009, ΠΔ410/1988, ΠΔ19/2011

Προσωπικό Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 12:41