Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 20:46

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 158, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ , ΤΗΛ.  2610-490354

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα την Πάτρα και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά.

Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό τον Συντονιστή.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 10:54