Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 20:12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 55, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ

2610 424868

2610-461554

Τμήμα Αδειών Διαμονής Αχαίας

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 55, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ

2610-432452,
2610-425330

 

Τμήμα Ελέγχου

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 55, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ

2610-432420

 

Τμήμα Γραμματείας

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 55, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ

2610-452215

 

Τμήμα αδειών διαμονής Αιτωλ/νίας

ΚΥΠΡΟΥ 37, ΤΚ 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

26310-26625

26310-26640

Τμήμα αδειών διαμονής Ηλείας

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥ 11, ΤΚ 27100 ΠΥΡΓΟΣ

26210-29522

26210 29572

Τμήμα αδειών διαμονής Κορινθίας

Απ. Παύλου 93 Κόρινθος

27410-73707

27410-73708

Τμήμα αδειών διαμονής Αργολίδας

25ης Μαρτίου 28 Ναύπλιο

27520-27053

27520-27063

Τμήμα αδειών διαμονής Μεσσηνίας

Αθηνών 173,  Καλαμάτα Τ.Κ 24100

27210-96575

27210-86225

Τμήμα αδειών διαμονής Λακωνίας

2o χιλ. Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη

27313-63445

27313-63441

Τμήμα αδειών διαμονής Αρκαδίας

Γεωργίου Ά 17-21 ΤΡΙΠΟΛΗ

2710-227938,
2713-225307

2710-234956

Τμήμα αδειών διαμονής Κέρκυρας

Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα 49100

26613-61587

26613-61593

Τμήμα αδειών διαμονής Λευκάδας

Πεφανερωμένης 9 & Καραϊσκάκη, Λευκάδα

26450-26543

 

Τμήμα αδειών διαμονής Κεφαλληνίας

Λ. Βεργωτή 160 Αργοστόλι 28 100

26710-26382

26710-29304

Τμήμα αδειών διαμονής Ζακύνθου

Δ. Ρώμα (Ξενία) Ζάκυνθος 29 100

26950-42448

 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες οι οποίες έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Αδειών Διαμονής Αχαΐας με αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Τμήμα Ελέγχου με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας,
τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Τμήμα Γραμματείας με αρμοδιότητα την παραλαβή αιτήσεων,
την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,
τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες,
την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συστήνεται επίσης ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού και
Τμήμα Αδειών Διαμονής με αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
Γραφείο Γραμματείας το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα και είναι αρμόδιο ιδίως
για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος,

την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες,
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.


 Κατηγορίες Αδειών Διαμονής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


 Πορεία φακέλου πολιτη τρίτης χώρας για άδεια Διαμονής


Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014


 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 12:36