Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 20:07

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ

2613-600193

2613-600198

Τμήμα Ιθαγένειας

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ

2613-6001942613-600188

Τμήμα Πολιτογράφησης

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ

2613-600195, 2613-600190

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ

2613-600190

Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ

2613-600189, 2613-600194

Τμήμα Γραμματείας

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 28, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ

2613 600196 

2613-600198

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Αιτωλ/νίας

ΚΥΠΡΟΥ 37, ΤΚ 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

26310-26625

26310-26640

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Ηλείας

Μανωλοπούλου 7 & Κοκκίνου, ΤΚ 27100 ΠΥΡΓΟΣ

26210-22027

26210-22492

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Κορινθίας

Αγ. Νικολάου 17,  Κόρινθος

27410-23750

27410-20364

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Αργολίδας

25ης Μαρτίου 28 Ναύπλιο

27520-21040

27520-21040

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Μεσσηνίας

Αθηνών 173 Καλαμάτα Τ.Κ 24100

27210-80834

27210-94584

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Λακωνίας

2ο χιλ. Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη Τ.Κ23100

27313-63436

27313-63432 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Αρκαδίας

Γεωργίου Α! 17-21, Τρίπολη

2710-222981

2710-235138

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Κέρκυρας

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

26613-61612

26610-36559

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Κεφαλληνιας

Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ 160, 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

26710-24788

26710-24788

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Ζακύνθου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΩΜΑ (ΞΕΝΙΑ)

26950-42913

26950-48304

Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ενταξης Λευκάδας

ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΤΚ 31100

26450-26544

26450-26544

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους.

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαπίστωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και την ορκωμοσία των πολιτογραφούμενων.
Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων των δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας,
την εξέταση ενστάσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, την οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων και την επικύρωση του ετήσιου μητρώου.


 β) Τμήμα Πολιτογράφησης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτημάτων των αλλοδαπών για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας από τον αρμόδιο Υπουργό και την ορκωμοσία των πολιτογραφουμένων.


 γ) Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα ιδίως στην εξειδίκευση και την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.

Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών.


 δ) Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας, με αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ,
τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων πρόνοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την υποβολή προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους.


ε) Τμήμα Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τη Διεύθυνση πολίτες.
Είναι επίσης αρμόδιο για την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,
καθώς και για την κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο. 


Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται επίσης ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού και Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την έρευνα της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και την υποβολή πλήρως ολοκληρωμένου του σχετικού φακέλου στον αρμόδιο Υπουργό για την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης, καθώς και την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων των δήμων του νομού.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την εξειδίκευση και την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και
τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.
Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής και έκδοσης της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών.

Στο ανωτέρω Τμήμα υπάγεται Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης,
την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες,
τη γνωστοποίηση στους ενδιαφερομένους των σχετικών ατομικών διοικητικών πράξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που τους αφορούν και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης. 

 ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 09.00 ΕΩΣ 14.00
(Η υπ αριθ. πρωτ. οικ.5157/2-10-2015 Απόφαση του ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 15:53