ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχετικά με το Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13-08-2015
Ανοικτή διάθεση δεδομένων, εγκύκλιος για καταγραφή δεδομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
pdf
   -  
 
Έντυπο καταγραφής   excel

25-06-2015
Ανοικτή διάθεση και περεταίρω χρήση εγγράφων πληροφοριών & δεδομένων Δημοσίου Τομέα   -   Ο σχετικός Νόμος 4305/2014

25-02-2015
Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  pdf

26-09-2014
Σχετικά με την μη αναρτηση εντολών μετακίνησης    pdf

10-06-2014
Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 
  pdf


10-06-2014

Οδηγίες χρήσης νέας εφαρμογής .
Προσοχή !
Η νέα εφαρμογή τρέχει απο Η/Υ με λειτουργικό windowsXP μόνο σε browser google chrome ή mozilla ενω απο Η/Υ με λειτουργικό windows7 κανονικά με browser internet explorer

Κατηγοριοποίηση Πράξεων pdf

Νέος Κεντρικός Διαδικτυακός τόπος του ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://app.diavgeia.gov.gr/

Ευρεσή αποφάσεων με γνωστό ΑΔΑ : https://diavgeia.gov.gr/doc/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑ


22-05-2014

Την 10η Ιουνίου 2014 θα γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος "Διαύγεια" για το σύνολο των υπόχρεων φορέων pdf
27-07-2012
Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων
  pdf


02-03-2011

  Ανάρτηση Aποφάσεων που αφορούν τον Δημοσιονομικό Έλεγχο pdf        Ελεγχος της ανάρτησης πράξεων στο Διαδίκτυο απο τις ΥΔΕ  pdf
19-11-2010

Λίστα Θεματικών Περιοχών / Είδη πράξεων προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ pdf

Κατάλογος CPV σε περίπτωση που το είδος πράξης είναι ΔΑΠΑΝΗ     excel 
(CPV : κωδικοί στους οποίους αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο μιάς σύμβασης)

Αποφάσεις/Πράξεις που αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση το άρθρο2 παρ.4 του Ν.3861/2010) pdf

29-09-2010

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο

22-09-2010

Συγκρότηση ΟΔΕ στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  pdf

13-07-2010

Νόμος 3861/2010 pdf  "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια"

Διαβάστηκε 5607 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ